گروه درمانی

تحلیلی بلند مدت

تحلیلی کوتاه مدت

گروه های بالینت


گروه درمانی شکلی از روان درمانی است . که شامل یک یا دو درمانگر متخصص در زمینه گروه می شود . که در هر جلسه روان درمانی را به چندین نفر ارائه می دهند . گروه درمانی می تواند زمان انتظار برای شرکت در یک جلسه تراپی را کاهش دهد و برای افراد بیشتری دسترسی به مراقبت های سلامت روان را ایجاد کند. برخی افراد علاوه بر گروه درمانی ، در جلسات روان درمانی فردی نیز شرکت می کنند ، درحالی که برخی دیگر فقط از گروه درمانی استفاده می کنند