داستان یک سفر یاری گر

داستان یک سفر یاری گر

آدم ها حرف می زنند بدون آن که صحبت کنند آدم ها می شنوند بدون آن که گوش دهند آدم ها ترانه هایی می نویسند که صدای آن هرگز به گوش کسی نمی رسد هیچ کس شهامت ندارد که صدای سکوت را بشکند. پائول سیمون

هرکسی که برای معالجه درمانی یا پیشرفت شخصی به گروهی بپیوندد متوجه می شود گروه او را به سفری می برد.سفری که در آن فرد و گروه در راستای یاری رساندن به یکدیگر حرکت می کنند.آن چه در گروه بیان می شود و روابط موجود در آن مانند بداهه گویی در موسیقی یا نمایش، غیر جهت دار وخود جوش است. در طی گروه درمانی ما به روایت ها و اجرای یکدیگر شکل می دهیم و آن را دنبال می کنیم تا نقطه ای را که در آن چیزی تازه و نو آفریده می شود تسخیر کنیم.
اغلب ما زمانیکه در جایگاه خدمت دهنده با مخاطبین خود قرار می گیریم این حقیقت را میپذیریم که ما دریک حیطه خاص دانای کل هستیم. فردی که موظف است از صفر تا صد پروژه تعریف شده را در سیستم کاری خودش بر عهده بگیرد چرا که مسئولیت شغل تعریف شده را پذیرفته است. در جایگاه خدمت دهنده ما به خودمان در مشفقانه ترین حالت اجازه خطا می دهیم اما فضایی برای تجربه احساسات متناقضی که نسبت به محیط خدمت مان در ما ایجاد می شود را نداریم.

 
داستان یک سفر یاریگر

ما خودمان را به رباتی بدل می کنیم که در باب کار نسبت به احساساتی که مراجعین مان داریم؛ کاملا عایق بندی هستیم. هر روز خشم مان را پشت  لبخند خوش برخوردی پنهان می کنیم تا مبادا شغل مان را از دست بدهیم. یا به یکی از آدم هایی تبدیل شویم که برچسب "بی اعصاب" می خورند.
اما به راستی ما این حجم از احساسات تکرارشونده در فضای کاری خود را در کجا و با چه کسانی می توانیم به اشتراک بگذاریم؟
آنچه یک گروه را تشکیل می دهد نقاط مشترک است وآنچه فضای یک گروه درمانی را ایجاد می کند دردها و تجارب انسانی نزدیک است. هدف از ایجاد گروه های بالینت ایجاد فضایی تجربه ای برای بیان دغدغه های افرادی است که هرکدام در حیطه ای مشغول به خدمت رسانی به انسان ها هستند. هر فردی که به نوعی در کار حرفه ای خود به دیگران خدمتی ارائه می دهد یک سو از رابطه ای است که روزانه با انسان های دیگر برقرار می کند.
و رابطه درست جایی است که ما از آن زخم میخوریم و در آن رشد می کنیم
اگر حرفه شما نیز در پیوستگی مدام با انسان هاست گروه های بالینت میتواند تجربه ای باشد که در آن بار روابط پیچیده با انسان های امروزی را سبک می کنید.
به گروه های بالینت بپیوندید خنده و آشفتگی های شدید مشترک را با گروه تقسیم کنید.

گروه درمانی مهم ترین پیشرفت از زمان ظهور و پیدایش روانکاوی است. یک رویکرد عملی برای مشکلات کلیدی زمانه ما از جمله رابطه تحت فشار بین فرد و اجتماع.
در گروه های بالینت ارتباط متقابل و دو جانبه ای بین افراد شکل می گیرد به طوری که کمک کردن به همان فرآیندی تبدیل می شود که فرد از طریق آن کمک دریافت می کند و در نتیجه در مسیر سلامتی پیش می رود.

گروه های بالینت

در ادامه به شما خواهم گفت که در این سفر مسیر سلامتی ذهن و روان چگونه طی خواهد شد.