گروه های بالینت: نظریه و عمل

گروه های بالینت

این کتاب با ارائه توصیفاتی غنی و پرمایه توضیح میدهد که چگونه و چرا شرکت کردن در یک گروه بالینت میتواند اینچنین مفید باشد

البته نه فقط برای دکترها بلکه برای دیگر حرفه‌های حوزه سلامت و دانشجویان علوم پزشکی نیز همینطور، آنهایی که سخت در تلاش‌اند تا هیجانات خود و هیجانات بیمار در روابط درمانی را بفهمند.

پیتر شونبرگ، روانپزشک افتخاری در نهاد روان‌درمانی کامدن و ایسلینگنون اِن‌اِچ‌اِس لندن؛ رئیس سابق گروه روان‌درمانی دانشگاه کالج هاسپیتال لندن، انگلستان" ارائه یک دیدگاه جامع درباره کار مبدعانه‌ای که 70 سال پیش توسط مایکل بالینت با پزشکان عمومی انگلیسی آغاز شد، ارمغان هایدی اوتن در این کتاب برای ماست.

این کتاب تاکید دوباره ایست بر رابطه دکتر-بیمار. امروزه خواه در بیمارستانها، خواه در مراکز سرپایی، روش برخورد پزشک با بیمار همچنان بعنوان سنگ بنای اقدامات پزشکی قلمداد می‌شود. اهمیت گروه‎های بالینت بعنوان یک ابزار کمکی در این حوزه خاص، افزایش چشمگیر و رو به رشدی یافته است.

نویسنده:هیده اوتن

مترجم: دکتر منصوره کیانی دهکردی, نیره احمدی

گروه های بالینت و روانشناسی