دمی جان بخش به اقدامات بالینی

دمی جان بخش به اقدامات بالینی

این کتاب برای کسانی نوشته شده که دربارۀ گروه های بالینت چیزی شنیده اند و می خواهند از آن بیشتر بدانند.

شاید فکر کنیم که این نوع فرایند گروهی مبتنی بر گزارش کیس  برای هر کسی مفید نیست؛ اما واقعاً برای هرکسی که به اتحاد درمانی اهمیت می‌دهد-از کارآموزان گرفته تا مدرسان، از مدیران تا هیأت‌های تأیید صلاحیت ، از مددکاران اجتماعی تا روانشناسان و از پزشکان عمومی تا پزشکان فوق تخصص- چیزی برای گفتن دارد.
بخش هایی از این کتاب می تواند برای آغاز یک مذاکره درباره گنجاندن گروه های بالینت در محل کار شما مفید باشد. این کتاب هم از اهداف و تأثیرات گروه‌های خوش‌کارکرد خواهد گفت و هم از چیزهایی که خارج از عهده گروه بالینت است.

اسپویلر : اگر به دنبال جایی برای گله‌گزاری دورهمی، یا تراپی، یا پیدا کردن طرح درمان بهتر هستید، اشتباه آمده‌اید! اما اگر راجع به مشکلات انسانی که در مسیر روابط درمانگر-درمانجو سنگ می‌اندازد، کنجکاوید و می خواهید بدانید با آن‌ها چه باید کرد، به خواندن این کتاب ادامه دهید.

نویسنده: دکتر لورل میلبرگ, دکتر کاترین نولتون

مترجم: دکتر منصوره کیانی دهکردی, نیره احمدی, شکیبا غلام زاده

اقدامات بالینی بالینت