گروه های بالینت

گروه های بالینت

کلیپ خانم دکتر منصوره کیانی دهکردی

دکتر کیانی دهکردی از راه حلی برای حل و فصل مشکلات بین فردی در محیط های کاری می گوید!

همه ما می دانیم که تجمع افراد در یک محیط کاری علاوه بر مزیت هایی که دارد سهم گریزناپذیری را در ایجاد اختلافات و درگیری های بین فردی میان افراد ایفا می کند. در اغلب موارد سازمان ها و افرادی که در حیطه منابع انسانی شرکت ها فعالیت دارند با برگزاری کارگاه های آموزشی سعی در بالا بردن مهارت های بین فردی کارکنان دارند تا بتوانند فضای تعاملی بیشتری را برای کارمندان خود فراهم کنند. اما همه ما نباید فراموش کنیم که انسان علاوه بر بعد منطقی و فکری خود یک بعد عاطفی و هیجانی را نیز داراست و این بخش وجودی انسان ها بیشترین نقش را در روابط بین فردی ایفا می کند.

برهمین اساس گروه های کاری بالینت و گروه های درمانی تحلیل شکل گرفته اند. این گروه ها از تعدادی افراد تشکیل شده که در یک حلقه گرد می آیند تا احساسات و افکار خود را درباره موضوع گروه و یا دغدغه های شخصی خود بیان کنند.

جزییات بیشتری درباره گروه ها را می توانید در ویدیو بالا می توانید ببینید.