درباره ما

دکتر منصوره کیانی دهکردی، روانپزشک دارای فلوشیپ روانی پس از سال ها کار با بیماران اعصاب و روان در حیطه دارو درمانی و روان درمانی تحلیلی در سال های اخیر با دغدغه ارتقا و گسترش سطح کیفی سلامت روان آغاز به فعالیت در زمینه گروه درمانی تحلیلی و تسهیلگری گروه های کاری بالینت نموده اند. پیشبرد گروه های بالینت با انگیزه بالابردن مهارت های ارتباطی بین فردی در سازمان ها، شرکت ها و همه ی مجموعه هایی است که درکار خود مشغول به خدمت رسانی به گروهی از انسان ها هستند.